top of page
Wydmy

Rozwój pracowników

Firma Prawnicza
Firma Prawnicza

Rozwój pracowników obejmuje wszystkie działania podejmowane w organizacji, których zadaniem jest wspieranie i realizacja procesu doskonalenia kwalifikacji i motywacji pracowników. Bardzo często jednak trudno jest im określić, w jaki sposób pragną ukierunkować swój rozwój w organizacji. Tylko i wyłącznie sprawdzone i rzetelne narzędzie jak RMP pomoże odkryć wrodzone predyspozycje, nieświadome potrzeby czy ukryte talenty.

Reiss Motivation Profile pozwala na poznanie indywidualnych potrzeb i preferencji każdego członka zespołu, a następnie dopasowanie warunków pracy i zadań, które pobudzą motywację pracownika i zwiększą jego zaangażowanie. Wpłynie to pozytywnie na zwiększenie efektywności, entuzjazmu oraz skuteczności. 

Już na etapie rekrutacji Reiss Motivation Profile pozwala na:

Rozpoznanie talentów i potencjału kandydatów

Zbadanie stałej w czasie osobowości

Precyzyjne zdefiniowanie wymagań względem kandydatów

Dopasowanie pracowników do kultury organizacyjnej firmy

Obniżenie kosztów procesu rekrutacji

Kolejnym istotnym punktem jest odpowiedni plan rozwoju pracowników. Na tej podstawie istotne jest stworzenie programu przedsięwzięć umożliwiających samorealizację pracownika w firmie. Aby plany rozwojowe były jednocześnie motywujące i zwiększały zaangażowanie pracowników warto postawić na indywidualizację z zastosowaniem Reiss Motivation Profile.

Jest to klucz do sukcesu w zarządzaniu pracownikami, który pozwala na poznanie natury ich wewnętrznej motywacji i planowanie ścieżki rozwoju w oparciu o wewnętrzne potrzeby.

Rozwój pracowników a Reiss Motivation Profile

Wykonanie testu RMP pozwala poznać wewnętrzne drivery naszego zespołu, dzięki czemu:

  • tworzymy skuteczne plany rozwojowe pracowników

  • dobieramy zadania adekwatnie do potrzeb

  • rozwijamy skutecznie pracowników w oparciu o mocne strony i potencjał

  • poznajemy, jak indywidualnie wyznaczać cele rozwojowe

  • wiemy, w jaki sposób prowadzić spotkania podsumowujące oraz jak udzielać feedbackubudujemy motywujące środowisko pracy

Ważne jest, aby osoba zarządzająca wiedziała, co kogo motywuje i wiedzę tę wykorzystywała w codziennej pracy wspierając rozwój pracowników. Dzięki Reiss Motivation Profile menadżer dobiera adekwatne zadania, sposób komunikacji, ilość pochwał, interakcji z innymi czy metody delegowania zadań.

Korzyści programu rozwojowego Reiss Motivation Profile:

Podniesienie skuteczności pracowników

bottom of page