top of page

Reiss Motivation Profile,  

czyli pierwsze narzędzie psychometryczne online, które 

 

●      pozwoli odkryć potencjał i talenty poszczególnych członków Twojego zespołu

●      zwiększy zaangażowanie i poprawi komunikację 

●      zredukuje konflikty i zwiększy synergię współpracy całego Teamu! 

RMP czym jest i co da Twojej firmie

Reiss Motivation Profile (RMP) to najbardziej wiarygodne narzędzie psychometryczne do diagnozowania wewnętrznej motywacji człowieka. Odkrywa natężenie indywidualnych motywatorów, które wpływają na codzienne zachowania i decyzje. 

 

Badanie wykonywane wiarygodnym psychometrycznym narzędziem RMP, które definiuje strukturę 16 potrzeb człowieka.

 

Umiejętne zarządzanie nimi jest kluczem do zawodowej skuteczności, biznesowej satysfakcji i odpowiedniej pracy osób w zespole!

Jak wygląda przykładowy profil RMP?

 • 48 konkretnych stron wiedzy

 • wykres RMP

 • driver motywacyjny

 • szczegółowy opis każdego motywatora

 • ćwiczenia samorozwoju

 • kombinacje motywatorów

 • reality check

IMG_8276.jpg
IMG_8287.jpg

Wiarygodność RMP

RMP powstało w Stanach Zjednoczonych na podstawie szeroko zakrojonych badań empirycznych profesora Stevena Reissa w których brało udział ponad 6000 osób, a jego wyniki ukazały się w 17 fachowych publikacjach

Nastąpiła pełna adaptacja narzędzia w Polsce. Spełnia ono wszystkie kryteria naukowe pozwalające na wiarygodne wnioskowanie: 

 • trafność, 

 • rzetelność, 

 • standaryzacja,

 • obiektywność i 

 • normalizacja. 

Metoda ta jest mało wrażliwa na efekt dostosowania społecznego, czyli celowego zniekształcania odpowiedzi aby "wpłynąć na wynik".

 

Korzyści dla organizacji

 • efektywne zarządzanie relacjami w pracy: z przełożonymi, podwładnymi, klientami, dostawcami;

 • budowaniu zespołów, tak aby były one skuteczne;

 • dopasowywanie odpowiedniego sposobu motywacji do każdego pracownika aby zwiększać indywidualną efektywność;

 • wzmacnianie kultury organizacyjnej opartej na szczerym feedbacku oraz eliminacji konfliktów;

 • lepsze przeprowadzanie procesów rekrutacji, rozwoju kadry zarządzającej oraz wyłaniania kluczowych talentów;

 • wyeliminowanie konfliktów w zespołach.

IMG_8268.jpg
IMG_8257.jpg

Korzyści dla uczestników

lepsze zrozumienie członków zespołu

 

poprawa komunikacji w zespole 

 

bardziej odpowiedni dobór zadań

 

mniejsza fluktuacja w zespole

 

redukcja konfliktów i nieporozumień

 

poznanie własnej motywacji i wyznaczenie jasnej ścieżki rozwoju

 

łatwiejsze zarządzanie ludźmi co powoduje szybsze osiąganie celi biznesowych

 

wprowadzenie programu rozwojowego, który pozwala na wdrażanie pozytywnych zmian także w obszarze prywatnym członków zespołu

 

bottom of page