top of page

Lider przyszłości, czyli jak wykorzystać RMP w budowaniu śmiałego przywództwa

Odważne przywództwo jest tym, na co liczy każdy pracownik i czego potrzebuje każda, chcąca się rozwijać firma. Odważny lider kieruje swoim zespołem w indywidualny sposób, dba o rozwój pracowników, stanowi przykład swoją osobą oraz stoi u steru firmy, dając wszystkim poczucie zauważenia.

Reiss Motivation Profile jako wsparcie organizacji.


Jednym ze sposobów by kształtować odważniejszych i śmielszych liderów oraz podpowiedzią jak zaszczepić odwagę w kulturze organizacji jest wdrożenie narzędzia Reiss Motivation Profile. RMP określa indywidualne natężenie 16 kluczowych obszarów - motywatorów, których skala jest unikalna dla każdego człowieka niczym nasze DNA. Reiss Motivation Profile diagnozuje podświadome potrzeby, tzw. motywatory, które wpływają na nasze codzienne zachowania i decyzje. Ich zaspokojenie pomaga osiągnąć optimum zawodowej efektywności i satysfakcji życiowej.


Odważni przywódcy mają możliwość stworzyć organizację pełną zaufania i szacunku, która sprawi, że ludzie wokół nich będą gotowi do ich naśladowania. Kluczem do sukcesu w tworzeniu kultury autentycznego przywództwa jest poznanie indywidualnego systemu wartości, którym pracownicy podświadomie się kierują. Pozwala to popracować nad komunikacją, delegowaniem zadań czy wyznaczaniem celów zgodnych z tymi potrzebami. To wszystko możliwe jest dzięki zbadaniu wewnętrznych driverów motywacyjnych RMP. Jedynie wówczas, gdy wartości zwane motywatorami będą zaspakajane, wykonywana przez nich praca będzie sprawiała im więcej radości. Dzięki zastosowaniu Reiss Motivation Profile wzrasta też efektywność pracy zespołów, ponieważ zadania przydzielane są zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami.

Dla każdego kto chce pewnie kierować swoim zespołem i przekształcać wyzwania biznesowe w możliwości pozytywnych zmian, oto pięć cech odważnych i autentycznych liderów, które należy rozwinąć, aby uwolnić potencjał śmiałego przywództwa.


1. Autentyczność

Autentyczni liderzy zaczynają od woli i zaangażowania w pracę nad sobą. Wypełniając indywidualny kwestionariusz RMP dostajemy szczegółowy raport o sobie samym, który może być solidnym punktem wyjścia do samodoskonalenia.


2. Odporność

Nie jest ona czymś, co każdy ma z natury. Jest to wyuczona umiejętność, którą liderzy mogą doskonalić poprzez doświadczenie. Poprzez RMP można zdefiniować jaki jest indywidualny stopień odporności oraz w jaki sposób nad nią pracować.


3. Inteligencja emocjonalna

Lider przyszłości musi pracować nad trzema kwestiami: samoświadomością, zwracaniem uwagi na innych i aktywnym nawiązywaniem kontaktów z ludźmi. Wszystkie te elementy stanowią sedno Reiss Motivation Profile, który pozwala na lepsze zrozumienie siebie i innych.


4. Samodyscyplina

Istotne jest wychodzenie ze strefy komfortu, aby ponownie uczyć się dostosowując do szybko zmieniającego się świata.


5. Zaangażowanie w cel

Warto zastanowić się, w jaki sposób można być bardziej ukierunkowanym na cel i wykorzystać cele organizacji, aby zaszczepić w zespole poczucie misji. Odpowiednio zdefiniowane oraz zakomunikowane cele są wsparciem dla efektywnych metod motywowania pracowników.


Dzięki zastosowaniu RMP menadżerowie potrafią efektywniej zarządzać ponieważ:

  • lepiej poznają siebie i swój styl zarządzania,

  • poznają indywidualne sposoby jak zmotywować pracowników,

  • potrafią przydzielać zadania zgodnie z talentami i wewnętrznymi potrzebami,

  • wiedzą jak komunikować i delegować, aby pracownicy ich słuchali, a nie tylko słyszeli,

  • podejmują trafniejsze decyzje personalne,

  • potrafią stworzyć takie warunki pracy, aby uwolnić wewnętrzną, naturalną motywację pracowników.

Liderzy najróżniejszych organizacji – począwszy od małych start-upów, przez firmy rodzinne, organizacje non profit i organizacje społeczne – mogą stać się lepszymi przywódcami, o ile nauczą się właściwie korzystać ze swoich zasobów empatii i zdolności do budowania więzi czy odwagi. Najważniejsze jest by poznać dobrze siebie i ludzi wokół by móc w pełni wykorzystać potencjał do rozwoju. Dowiedz się więcej o RMP.


„ Przywódca/lider to ktoś, kto podejmuje się szukać potencjału

w innych ludziach i procesach

– i kto ma odwagę ten potencjał rozwijać”

19 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page