top of page

Kobiety-liderki, co je motywuje?

Zaktualizowano: 6 gru 2021

Coraz więcej firm dba o zrównoważony i różnorodny zespół. Jednak w tej kwestii mamy jeszcze dużo do zrobienia...


Niestety pozytywny trend umacniania pozycji kobiet w biznesie został zatrzymany przez pandemię. Recesja, która dostała nawet swoją nazwę – shecession - znacznie pogorszyła sytuację kobiet i jeszcze bardziej odsunęła w czasie moment zrównania ich praw z prawami mężczyzn. Jak wynika z najnowszych danych zmniejszanie globalnej różnicy płci zwiększyło się o jedno pokolenie z 99,5 do 135,6 lat. (World Economic Forum’s Global Gender Gap Report 2021).

Jest to spory problem, gdyż jak pokazuje doświadczenie wielu firm, w roku 2020 przedsiębiorstwa, które posiadały odpowiedni odsetek kobiet w swoich zespołach, szczególnie na kierowniczych stanowiskach, lepiej poradziły sobie w Covid-owym kryzysie. Faktem jest także, że firmy zarządzane przez kobiety odnoszą większe sukcesy.

Badania wskazują, że kobiety na wysokich stanowiskach wnoszą nową jakość do zarządzania organizacją. Naturalna umiejętność komunikowania się jest jedną z ich atutów. W połączeniu z empatią pozwala im to lepiej integrować zespoły. Według liderów z którymi przeprowadzono wywiady, kobiety są bardziej zdeterminowane, ciężej pracują lepiej oceniają ryzyko i zdecydowanie efektywniej zarządzają czasem (raport Kobiety w biznesie).


Ponieważ kobiety stanowią (nadal!) zaledwie 7,4% z prezesów Fortune 500, eksperci zastanawiają się, co musi się stać, aby więcej kobiet objęło te role.


Badacze z Green Connections Media w partnerstwie z IDS Publishing postanowili poszukać odpowiedzi na pytanie jakie motywatory wyróżniają tę grupę kobiet, które przecierają ścieżki w zarządzaniu osiągając wysokie stanowiska. Badanie dotyczyło kobiet-liderek w obszarach STEM czyli nauka, technologia, inżynieria i matematyka, które obejmują stanowiska kierownicze, jak również opisują siebie jako ukierunkowane na osiągnięcia, ambitne i wysoko zmotywowane.


W badaniu posłużono się kwestionariuszem Reiss Motivation Profile, który pozwolił na zbadanie 16 podstawowych motywatorów. Profil motywacyjny RMP daje odpowiedź na pytania dotyczące tego, co jest dla nas w życiu naprawdę ważne i co motywuje naszą aktywność w poszczególnych obszarach. Mierzy i ukazuje na skali kluczowe motywatory, które rządzą zawodowymi i osobistymi decyzjami człowieka.


W przeprowadzonych badaniach wyróżniono 4 charakterystyczne motywatory, które cechują kobiety o wysokich ambicjach i dążące do obejmowania stanowisk kierowniczych.


Władza - jest miarą tego, jak bardzo jesteśmy ukierunkowani na osiągnięcia. Wysokie natężenie tego motywatora świadczy o silnej potrzebie wywierania wpływu na otoczenie. Pozwala nam również określić czy chętnie bierzemy na siebie odpowiedzialność za wykonywane działania, wyznaczamy sobie ambitne cele oraz czy lubimy podejmować decyzje. Kobiety posiadające wysoką wartość tej potrzeby zdecydowanie bardziej swobodnie czują się na stanowiskach przywódczych, gdyż jest to ich naturalną wartością.


Status - definiowany jako pragnienie szacunku oparte na pozycji społecznej. Wysokie natężenie tego motywatora świadczy o chęci przynależności do elitarnej grupy. Potrzeba ta cechuje osoby zainteresowane osiąganiem wysokich wyników, które zapewnią rozwój kariery oraz poczucie ważności w środowisku.


Idealizm - ten motywator z kolei informuje o potrzebie angażowania się w sprawy społeczne i działań pro bono, a także filantropię.


Oraz Ciekawość, która wskazuje na naszą wewnętrzną potrzebę zdobywania wiedzy oraz naturalną chęć eksploracji różnych dziedzin naukowych.


Interesujące jest także to, że wśród wspólnych motywatorów znalazło się również niskie natężenie motywatora Uznanie, które może świadczyć o dużej pewności siebie i niskiej potrzebie akceptacji ze strony innych.

Należy jednak pamiętać, że sukces jest zawsze kwestią indywidualną. Chociaż nie ma jednego „złotego" stylu przywództwa, to niezwykle ważne jest, aby lider – bez względu na płeć – szanował swoich współpracowników, skutecznie się komunikował, obdarzał swój zespół zaufaniem, motywował i inspirował. Bycie liderem oznacza nie tylko sprawne zarządzanie ludźmi, ale także wspieranie każdego z osobna oraz dbanie o rozwój osobisty swój i ludzi wokół.


Na drodze do osiągnięcia sukcesu w byciu prawdziwym liderem czy liderką pomocne będą trzy elementy.


1. Rozwijanie swoich mocnych stron

Czy wiesz, jakie masz motywatory i talenty? Dowiedz się, co jest Twoją mocną stroną i rozwijaj to. To może być Twoja unikalna cecha, dzięki której odniesiesz zawodowy sukces. Wykorzystuj swoje kompetencje do realizacji projektów i wspierania w rozwoju innych.


2. Okazywanie empatii i wsparcia swoim współpracownikom

Przede wszystkim słuchaj członków swojego zespołu, wspieraj ich wysiłki i pomagaj w budowaniu kariery. Wszyscy mamy wpływ na atmosferę, która panuje w pracy, bo każdy z nas dokłada do niej swoją cegiełkę. Buduj mosty pomiędzy współpracownikami oraz wzmacniaj ich na drodze do rozwoju zawodowego i osiągania sukcesów.


3. Szanowanie indywidualności

Aby odnieść sukces, warto być silnym, asertywnym, odważnie wyrażać swoje opinie i bronić własnego zdania. Ale unikaj podejścia zero-jedynkowego i przekonania, że ​​Twoja opinia jest tą jedyną, a Twoja prawda najprawdziwsza. Szanuj różne perspektywy i słuchaj. Twoi współpracownicy będą doceniać to, że potrafisz zmienić zdanie czy przyznać im rację. To nie jest oznaka słabości – wręcz przeciwnie, to pokazuje dużą pewność siebie oraz wewnętrzną siłę. Zdecydowanie wspierająca jest tu także koncepcja zarządzania przez indywidualizację, czyli projektowanie zespołów i organizacji w oparciu o ukryte potrzeby pracowników. Ma to kolosalny wpływ na ich satysfakcję i motywację do działania.


Jeśli kobiety chcą być świetnymi liderkami, powinny stosować się do tych samych zasad, co mężczyźni i na odwrót. Niezależnie od płci szefa, wolimy pracować z kimś, kto jest empatyczny, otwarty, komunikatywny, dobrze zorganizowany, ale też przede wszystkim kto nas rozumie. Dlatego najpierw poznaj potem zarządzaj, pamiętaj też by zacząć od siebie bo samoświadomość odgrywa tu kluczową rolę.

84 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page