top of page

Jak przyciągać i utrzymać talenty w firmie?

Rekordowa liczba pracowników odchodzi lub myśli o tym. Firmy, które zagłębiają się i poświęcają swój czas by przeanalizować, dlaczego tak się dzieje, z pewnością będą miały przewagę w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów.


Często zdarza się, że firmy walczą by rozwiązać ten problem, lecz zamiast poświęcić czas na zbadanie przyczyn, oferują coraz to nowe – często niedopasowane do potrzeb benefity. Pracownicy natomiast zamiast wyczuwać uznanie i docenienie, wyczuwają transakcję. Warto pamiętać, że najlepsi pracownicy w firmie zawsze będą mieli lepszą ofertę płacy gdzie indziej. Jeśli więc nie zadbamy o ich uznanie, przyjdzie moment, iż dojdą do wniosku, że ich prawdziwe potrzeby nie są zaspokajane i będą szukać poczucia celu zawodowego poza strukturami organizacji.


Liderzy narażają się na ryzyko nie próbując zrozumieć przed czym uciekają ich pracownicy. Co więcej, wielu pracodawców sądzi, iż nie ma ludzi nie zastąpionych nie inwestując tym samym w bardziej satysfakcjonujące doświadczenia członków zespołu. Prowadzi to do tego, iż firma nie spełnia nowych wymagań w kwestii autonomii i elastyczności przez co trudno jej utrzymać a co dopiero przyciągnąć talenty. Co zrobić, aby to zmienić?
Organizacje mogą zyskać przewagę w przyciąganiu i zatrzymywaniu potencjałów, których poszukują, ale nie będzie to łatwe. Wymaga to od firm i ich liderów prawdziwego zrozumienia swoich pracowników. Wiąże się to z poznaniem ich wewnętrznych wartości, potrzeb i motywatorów. Tu z pomocą przychodzi narzędzie RMP, czyli Reiss Motivation Profile. Jest to nowoczesna diagnoza opisująca podświadome potrzeby człowieka, która daje możliwość zajrzeć głębiej pod powierzchnię ludzkich zachowań. RMP test określa indywidualne natężenie 16 kluczowych motywatorów – wewnętrznych wartości, których skala jest unikalna dla każdego z nas. To pozwala lepiej zrozumieć jakiego rodzaju cele czy zadania będą najbardziej motywujące oraz w jaki sposób możemy wzmacniać rozwój pracowników, utrzymywać talenty w organizacji czy przyciągać potencjały.


Znając wewnętrzną hierarchię potrzeb Reiss Motivation Profile możemy sprawić by każdy pracownik pracował i realizował cele firmowe, pozostając w zgodzie ze sobą. Dzięki temu stanie się on bardziej efektywny, ponieważ zgodność stawianych przed nim zadań z jego potrzebami wewnętrznymi pozwoli mu pracować w optymalny sposób, wykorzystując jego naturalne zdolności i predyspozycje. Menadżer może więc w bardzo spersonalizowany sposób dobierać najskuteczniejsze metody motywowania pracowników. Najskuteczniejsze – bo skrojone na miarę potrzeb każdego członka zespołu.


Istotnym aspektem jest posiadanie właściwych ludzi na właściwych miejscach. Ważnym elementem analizy jest weryfikacja czy menadżerowie nie sprawiają, że ich ludzie czują się niedoceniani. Problem ten może być szkodliwy zwłaszcza w środowiskach hybrydowych, gdzie wymagane są nowe umiejętności przywódcze. W firmach, w których notuje się niski stopień zaangażowania i dużą rotację pracowników Reiss Motivation Profile podnosi samoświadomość kadry kierowniczej. W efekcie menadżerowie są w stanie wykorzystać swój indywidualny styl zarządzania do podniesienia skuteczności zespołu. Nabywają także wiedzę i kompetencje w zakresie indywidualnego doceniania swoich pracowników.


Dla osób zarządzających firmie jest to najlepszy czas na uruchomienie przycisku „pauza” i poświęcenie czasu na przemyślenie kolejnych ruchów. Surowa polityka powrotu do biura, nietrafione benefity, źle dopasowane cele – bez względu na to jak dobre są intencje – mogą przynieść odwrotny skutek. Z pewnością warto najpierw poznać czego i w jakim zakresie potrzebują nasi ludzie, a dopiero potem definiować jasno określone cele, przypisywać zadania czy wprowadzać dopasowane do potrzeb pakiety motywacyjne.


38 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page