top of page
Formacja skalna

Metody motywowania pracowników

Satysfakcja z pracy i zaangażowanie ludzi to istotne aspekty sprawnego działania organizacji i generowania przez nią zysków oraz wartościowych wyników pracy. Dlatego coraz więcej firm chcąc dbać o wysokie morale pracowników podejmuje się badania ich zadowolenia oraz zaangażowania. Aby zdefiniować odpowiednie, działające i skuteczne metody motywowania pracowników musimy przede wszystkim postawić na indywidualność by system motywacji przynosił zmierzone rezultaty.

Jak wprowadzić skuteczne metody motywowania pracowników?

Rozwiązaniem jest indywidualizacja w zarządzaniu, czyli kierowanie przez pryzmat potrzeb. Warto postawić na to by każdy pracownik pracował i realizował cele firmowe, pozostając w zgodzie ze sobą. Dzięki temu stanie się on bardziej efektywny, ponieważ zgodność stawianych przed nim zadań z jego potrzebami wewnętrznymi pozwoli mu pracować w optymalny sposób, wykorzystując jego naturalne zdolności i predyspozycje. Menadżer może więc w bardzo spersonalizowany sposób dobrać najskuteczniejsze metody motywowania pracowników oraz sposób komunikacji czy wyznaczania celów, aby wzmacniać ich zaangażowanie. Najskuteczniejsze, bo skrojone na miarę potrzeb każdego członka zespołu.

RMP jest wykorzystywany wszędzie tam, gdzie znajomość mechanizmów motywacyjnych jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Bez względu na branżę, wielkość firmy, wszyscy, którzy interesują się motywacją, znajdą dzięki RMP odpowiedzi na nurtujące pytania jak np.:

Jak najefektywniej zarządzać relacjami w pracy: z przełożonym, podwładnymi, klientami, dostawcami?

W jaki sposób ograniczyć rotację pracowników?

Jak zaplanować ścieżkę życiową i karierę? 

Jakie metody motywowania pracowników zastosować w konkretnej sytuacji do konkretnej osoby?

W jaki sposób należy budować zespoły, tak aby były one skuteczne?

Jak zmotywować siebie do działania? 

Jak zrozumieć partnerów w życiu zawodowym i prywatnym?

Jak podnieść jakość obsługi klienta oraz zwiększyć wskaźniki sprzedaży?

Naukowo zweryfikowane sposoby motywowania pracowników

W dobie coraz bardziej popularnych rozwiązań technologicznych łatwo można zbadać motywację swoją lub swoich pracowników wykonując Profil Motywacyjny RMP bez wychodzenia z domu. Podstawą jest kwestionariusz składający się z 128 stwierdzeń.

Dzięki zastosowaniu RMP:

Wzrost efektywności pracy zespołów

Wzrasta efektywność pracy zespołów

RMP opisuje co jest ważne dla ludzi, z którymi pracujemy. W związku z tym umożliwia trafne dobieranie odpowiedniej metody motywowania pracowników oraz narzędzi komunikacji. Profil motywacyjny jest podstawą do opracowania wielu działań rozwojowych na każdym szczeblu w różnych obszarach organizacji.

bottom of page